Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • GAŚNICE Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ NA PROSZEK

informujemy że zamówienia złożone 24.12.2020 będą realizowane w dniu 28.12.2020 roku


Produkt dnia

Produkty

 1. BA001 Palenie tytoniu zabronione
  9.00 zł
 2. BA002 Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione
  9.00 zł
 3. BA003 Zakaz gaszenia wodą
  9.00 zł
 4. BA004 Nie zastawiać
  9.00 zł
 1. BA009 Alarmowy sygnalizator akustyczny
  9.00 zł
 2. BA010 Drabina pożarowa
  9.00 zł
 3. BA011 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
  9.00 zł
 4. BA012 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
  9.00 zł
 1. BA014 Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
  5.00 zł
 2. BA015 Materiały utleniające
  5.00 zł
 3. BA016 Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
  5.00 zł
 4. BAF001 Gaśnica
  9.00 zł
 1. BAF001 Gaśnica
  9.00 zł
 2. BAF002 Hydrant
  9.00 zł
 3. BAF002 Hydrant wewnętrzny
  9.00 zł
 4. BAF003 Drabina pożarowa
  9.00 zł
 1. BAF004 Sprzęt przeciwpożarowy
  9.00 zł
 2. BAF004 Zestaw sprzętu pożarowego
  9.00 zł
 3. BAF005 Przycisk alarmowy
  9.00 zł
 4. BAF005 Uruchamianie ręczne
  9.00 zł
 1. BAF006 Telefon bezpieczeństwa
  9.00 zł
 2. BAF006 Telefon do użycia w stanie zagrożenia
  9.00 zł
 3. BAF007 Drzwi przeciwpożarowe
  9.00 zł
 4. BB001 Droga pożarowa
  12.10 zł
 1. BB002 Uruchamianie klap dymowych
  12.10 zł
 2. BB003 Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego
  12.10 zł
 3. BB004 Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego
  12.10 zł
 4. BB005 Kurek główny instalacji gazowej
  12.10 zł
 1. BB006 Suchy pion
  12.10 zł
 2. BB007 Przeciwpożarowy zbiornik wody
  12.10 zł
 3. BB008 Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody
  12.10 zł
 4. BB009 Dźwig przeciwpożarowy
  12.10 zł
producenci