Loading images...
  • First Image
  • Second Image
  • Third Image
  • GAŚNICE Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ NA PROSZEK

informujemy że zamówienia złożone 24.12.2020 będą realizowane w dniu 28.12.2020 roku


Produkt dnia

Usługi

Usługi w zakresie PPOŻ.
  • Przeglądy i konserwacje gaśnic
  • Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wew/zew.
  • Projektowanie oraz montaż instalacji hydrantowych
  • Próba ciśnienia węży PPOŻ
  • Oznakowanie obiektów zgodnie z POLSKĄ normą
    (znaki ewakuacyjne, ostrzegawcze, informacyjne)
  • Sprzedaż, montaż, oraz serwis oświetlenia awaryjnego
Usługi budowlane
  • Wykonywanie przepustów instalacyjnych (wydzielanie stref PPOŻ)
  • Malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych
  • Montaż i konserwacja bram oraz drzwi PPOŻ
  • Wydzielanie stref PPOŻ
  • Projektowanie i montaż systemów sygnalizacji pożaru (SAP) oraz Systemów Oddymiających
Usługi prewencyjne
  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • Szkolenia PPOŻ-BHP wraz z użyciem sprzętu gaśniczego oraz przeprowadzeniem ewakuacji próbnej
  • Analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego
Usługi elektryczne
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowo prądowych
  • badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
  • badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej
  • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
  • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
  • badanie oświetlenia ogólnego
  • badanie oświetlenia stanowiskowego
  • badanie oświetlenia stanowiskowego
Prosimy o telefon:

woj. Dolnośląskie i Opolskie


Mateusz Szpotowicz 601733811, 662152003

woj. Śląskie


inspektor ochrony przeciwpożarowej Wojciech Sołtysiak 609028162

inspektor ochrony przeciwpożarowej Grzegorz Borgiel - 530731869
USŁUGI PPoż

Serwisanci odpowiedzialni za rejon województwa Śląskiego

inspektor ochrony przeciwpożarowej Grzegorz Borgiel - 530731869
Leszek Derkacz - 530732446
producenci