Loading images...
 • First Image
 • Second Image
 • Third Image
 • GAŚNICE Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ NA PROSZEK

informujemy że zamówienia złożone 24.12.2020 będą realizowane w dniu 28.12.2020 roku


Produkt dnia

Regulamin

"STARKAM" Spółka z o.o. Spółka komandytowa
ul. Zakopiańska 1A
40-219 Katowice
NIP: 634-00-32-723
REGON: 272084457
KRS: 0000537182
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Oddział obsługujący sklep internetowy:

Starkam

ul. Żeromskiego 25
41-103 Siemianowice Śląskie
tel.: 519 542 774
fax.: 32 720 26 92
mail.: sklep@starkam.pl

 1. Realizacja sprzedaży w STARKAM Sklep Online - zwanym dalej "Sklep" odbywa się według niniejszego regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 3. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.
 4. Ceny towarów wyrażone są w PLN (produkty mają podaną cenę netto i brutto), koszt wysyłki i obsługi zamówienia podawany jest w "zawartości twojego koszyka" i jest zależny od wagi i gabarytów przesyłki.
 5. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.
 6. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  • Gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  • Przelewem bankowym na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu "tytułem", prosimy podać numer zamówienia. Należy uwzględnić czas niezbędny na przepływ środków na rachunek sklepu.
 7. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.
 8. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.
 9. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany przez system na adres e-mail podany przy rejestracji.
 10. Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.
 11. Zastrzegamy sobie prawo ew. dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon z naszej strony.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
 13. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.
 14. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji, oraz/lub telefonicznie.
 15. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 16. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu czternastu dni roboczych, w razie braku na magazynie oraz w ciągu dwóch do pięciu dni roboczych w przypadku towarów będących na stanie magazynowym.
 17. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres sklep@starkam.pl. Reklamacja będzie przez Sklep rozpatrzona w przeciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 18. Klient może odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy pobrać wzór formularza zwrot, wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać na własny koszt paczką na adres firmy Starkam Sp. z o.o. Sp.k. o/Siemianowice Śląskie. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Starkam Sp. z o.o. Sp.k. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce. Starkam Sp. z o.o. Sp.k. nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.
 19. Sklep internetowy Starkam może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.
 20. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.
 21. Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Katowicach. Obowiązującym jest prawo polskie.
 22. Przebieg dostawy - po wpisaniu numeru listu przewozowego, można śledzić na stronie: http://www.fedex.com/pl/
 23. Dane osobowe w Sklepie internetowym
  23.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  23.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  23.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
        a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
       b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  23.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  23.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 24. Przy zamówieniach hurtowych jest możliwość rozmów na temat dostawy naszymi środkami transportu bez dodatkowych opłat.

Zwroty zgodnie z pkt 18 regulaminu:

 1. Klient może odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Starkam Sp. z o.o. Sp.k. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce. Starkam Sp. z o.o. Sp.k. nie przyjmuje zwrotów przesyłek nadanych za pobraniem.

  Formularz odstąpienia od umowy

   
  Nazwisko i Imię *
  Adres e-mail *
  Telefon *
  Numer zamówienia* *
  Przyczyna odstąpienia
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starkam sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji reklamacji.

  * Wpisy konieczne do wypełnienia formularza

 

Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
Produkty prezentowane na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem sklepu.
 

NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI O/KATOWICE
91 1050 1214 1000 0023 1311 5566

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mail:

producenci