Gaśnice

Jednym z najbardziej podstawowych form zabezpieczenia budynku (ale nie tylko) przed rozprzestrzeniającym się ogniem jest umieszczenie w nim gaśnicy. Jaką z nich wybrać? Zależy to od typu obiektu, jego kubatury oraz wielu innych czynników. Zasady dotyczące liczby tych przedmiotów oraz ich rozmieszczenia określone są przez różne przepisy prawne, między innymi rozporządzenia wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Infrastruktury czy też Ministra Gospodarki. Obowiązkowo należy posiadać je w samochodach prywatnych i komunikacji publicznej, na stacjach paliw oraz w wielu obiektach użytku publicznego. Wszędzie tam, gdzie obecność gaśnicy jest wymagana prawnie, na każde 100 m2 obiektu powinno przypadać 2 kg środka gaśniczego.

Typy pożarów

Każda z gaśnic oznakowana jest zgodnie z typem pożaru, do gaszenia jakiego jest przeznaczona. Pożary klasyfikowane są za pomocą następujących oznaczeń:

Wiele rodzajów urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych

Podstawowe różnice między tymi urządzeniami wynikają z rodzaju zastosowanego środka gaśniczego. W naszym asortymencie znajdują się gaśnice:

 • A – wskazuje na pożary ciał stałych o pochodzeniu organicznym,
 • B – płonące ciecze i topiące się ciała stałe,
 • C – pożary gazów,
 • D – pożary metali,
 • E – płonące instalacje i przewody elektryczne,
 • F – palące się oleje i tłuszcze spożywcze.

Wiele rodzajów urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych

Podstawowe różnice między tymi urządzeniami wynikają z rodzaju zastosowanego środka gaśniczego. W naszym asortymencie znajdują się gaśnice:

 • pianowe,
 • proszkowe,
 • płynowe,
 • mgłowe (wodne),
 • śniegowe,

...a także przewoźne, gastronomiczne i do gaszenia metalu. Przy każdej z nich znajduje się informacja na temat typu zagrożenia, jakie można z jej pomocą zneutralizować. Najmniejsze produkty oferowane w naszym sklepie internetowym mają pojemność wynoszącą 1 kg. Dobrze sprawdzają się one przede wszystkim w samochodach. Największa dostępna pojemność wynosi zaś 50 kg. Produkty te występują w wersji przewoźnej i posiadają wąż o kilku metrach długości.

W naszym sklepie internetowym można zaopatrzyć się również w podręczny spray w małym opakowaniu, który można łatwo przenosić i który mieści się w torbach. W sprzedaży posiadamy również tak zwane SUG-i.

Samoczynne Urządzenie Gaśnicze (SUG)

Jest to rodzaj urządzenia, który można znaleźć w wyposażeniu budynków, w których nie ma stałej ochrony ani obsługi. Sprzęt wyposażony jest w specjalny zawór ampułkowy, który po wykryciu temperatury o określonej wysokości, samoczynnie wyzwala proszek gaszący. SUG-i przeznaczone są do neutralizowania w zarodku pożarów typu A, B i C. w naszym asortymencie znajdują się warianty tego urządzenia ze środkiem gaśniczym o masie 6 kg, 10 kg oraz 12 kg. Stosowanie SUG-ów jest wymagane prawnie w budynkach określonego rodzaju. Należą do nich niektóre archiwa, muzea i zabytki budowlane, a także ośrodki elektronicznego przetwarzania danych.

Dostępne tu wyroby produkowane są zgodnie z wytycznymi systemu jakości ISO 9001, a także wieloma innymi normami dotyczącymi zabezpieczeń przeciwpożarowych. Każde z urządzeń posiada określoną gwarancję. Aby być pewnym ich niezawodnego działania, należy regularnie wykonywać przegląd.

Pokazuje 1 - 40 z 40 elementów
Pokazuje 1 - 40 z 40 elementów