Usługi

Usługi w zakresie PPOŻ.
 • Przeglądy i konserwacje gaśnic
 • Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wew/zew.
 • Projektowanie oraz montaż instalacji hydrantowych
 • Próba ciśnienia węży PPOŻ
 • Oznakowanie obiektów zgodnie z POLSKĄ normą
  (znaki ewakuacyjne, ostrzegawcze, informacyjne)
 • Sprzedaż, montaż, oraz serwis oświetlenia awaryjnego
Usługi budowlane
 • Wykonywanie przepustów instalacyjnych (wydzielanie stref PPOŻ)
 • Malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych
 • Montaż i konserwacja bram oraz drzwi PPOŻ
 • Wydzielanie stref PPOŻ
 • Projektowanie i montaż systemów sygnalizacji pożaru (SAP) oraz Systemów Oddymiających
Usługi prewencyjne
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Szkolenia PPOŻ-BHP wraz z użyciem sprzętu gaśniczego oraz przeprowadzeniem ewakuacji próbnej
 • Analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego
Usługi elektryczne
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • badanie wyłączników różnicowo prądowych
 • badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska
 • badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej
 • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
 • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • badanie oświetlenia ogólnego
 • badanie oświetlenia stanowiskowego
 • badanie oświetlenia stanowiskowego
Prosimy o telefon:

woj. Dolnośląskie i Opolskie


Mateusz Szpotowicz 601733811, 662152003

woj. Śląskie


inspektor ochrony przeciwpożarowej Wojciech Sołtysiak 609028162

inspektor ochrony przeciwpożarowej Grzegorz Borgiel - 530731869
USŁUGI PPoż

Serwisanci odpowiedzialni za rejon województwa Śląskiego

inspektor ochrony przeciwpożarowej Grzegorz Borgiel - 530731869
Leszek Derkacz - 530732446